Woonlastenverzekering

Blijven wonen, ook als het tegenzit

Bezit u al een eigen huis? Of wit u er een kopen? Dan is het belangrijk om u zich er van bewust te worden wat de mogelijke gevolgen van ziekte, een ongeval of het kwijtraken van een baan kunnen zijn. In deze situaties dalen de inkomsten namelijk aanzienlijk. De vraag is vervolgens of de woonlasten dan nog betaald kunnen worden. En als dat wel het geval is, of er dan nog genoeg resteert om prettig te leven.

Met een woonlastenverzekering hoeft u als huiseigenaar zich daarover geen zorgen te maken. Die kunnen gewoon betaald worden.

HARDE CIJFERS

  1. Jaarlijks raken ongeveer 9.000 werknemers volledig arbeidsongeschikt. 
  2. Ultimo 2014 zijn er 605.000 mensen werkloos, dat is bijna 10% van de beroepsbevolking
  3. Het inkomensverlies na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kan oplopen van 30% tot wel 70%
  4. Slechts  2%van alle gedeeltelijke arbeidsongeschikten is in staat zijn restverdiencapaciteit te benutten.

Ruime dekking

Wij adviseren u dan graag een woonlastenverzekering met gunstige voorwaarden.  Bij lichamelijke of psychische klachten die de beroepsuitoefening helemaal of deels verhinderen, wordt altijd de eerste 2 jaar een maandbedrag uitgekeerd op basis van beroepsarbeid (wanneer u uw eigen beroep / vak niet meer kunt uitoefenen).

De voorwaarden zijn voor iedereen begrijpelijk. De verzekerde weet precies waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten. Dus geen nare verrassingen als er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Zekerheid staat voorop.

Scherpe premie

Wij adviseren u uiteraard een degelijke en zeer concurrerende woonlastenverzekering met in de meeste gevallen zelfs de laagste premie.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op: 0493-670130. We helpen u graag verder of stel uw vraag per e-mail aan ons.