Klachtenregeling

Een klacht?​ Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Dan willen we dit graag weten. Als u uw onvrede aan ons uit, dan doen wij vervolgens ons best om een passende oplossing te vinden.

Uw klacht doorgeven  

Telefonisch

U kunt uw klacht telefonisch aan ons doorgeven. Neem contact op ons. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur op telefoonnummer 0493 - 67130.

E-mail

U kunt uw klacht ook per e-mail indienen. Stuur uw e-mail naar info@hypotheekelarij.nl

Schriftelijk

Laat ons uw klacht weten en stuur ons een brief. Ons adres is:

Inde Hypotheekelarij
t. a.v. Roland Aarts
Postbus 22
5720 AA ASTEN

​De afhandeling van uw klacht

Elke klacht wordt zo snel mogelijk behandeld. Binnen twee weken krijgt u van ons een reactie. Als de behandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt, dan laten we u weten wanneer u wel een antwoord van ons kunt verwachten.

Niet tevreden over onze oplossing?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de behandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Maximaal drie maanden na het doorlopen van de klachtenprocedure bij Inde Hypotheekelarij, of na de ontvangst van de laatste reactie van Inde Hypotheekelarij, kunt u uw klacht voorleggen aan dit instituut.

Als uw klacht bij het KiFiD in behandeling wordt genomen, moet u een eigen bijdrage betalen van EUR 50. Dit bedrag krijgt u terug als de commissie u gelijk geeft. Gemiddeld duurt het ongeveer zeven maanden voor er een uitspraak is. Kijk voor meer informatie over tarieven en procedures op de website van KiFiD (www.kifid.nl).

Het klachtenformulier van Kifid kunt u downloaden via de website van www.KiFiD.nl. Ook kunt u uw klacht direct voorleggen aan de bevoegde civiele rechter