Een bouwdepot beheren

 

Een apart (ver)bouwpotje

Misschien denkt u erover uw huis te verbouwen, of wilt u zelf de eerste steen leggen van een nieuwe woning. Erover fantaseren kan natuurlijk altijd. Maar als het erop aankomt, kost het wel wat. Een bank heeft hier een regeling voor: het bouwdepot. Een aparte rekening waar de bank (een deel van) uw lening op zet en die u alleen kunt gebruiken voor uw (ver)bouwplannen. 

Zo werkt het

Om in aanmerking te komen voor het bouwdepot, brengt u eerst goed in kaart wat u wilt (ver)bouwen. De bank beoordeelt of uw (ver)bouwplan goed in elkaar zit. Vervolgens ondertekent u een hypotheekakte bij de notaris en stort de bank het afgesproken bedrag op een aparte bouwdepotrekening.

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening waarmee u de (ver)bouw van uw woning kunt betalen. Deze rekening is onderdeel van uw lening. Met het geld op deze rekening kunt u rekeningen betalen. Over het geld op deze rekening ontvangt u rente. De kosten van de lening kunt u van uw privérekening laten afschrijven, of u kiest ervoor om de maandtermijn uit het bouwdepot te laten financieren. Is het bouwdepot leeg, dan sluit de bank de rekening en incasseren zij het maandbedrag van de lening voortaan van uw privérekening. U ontvangt elke maand een overzicht van uw bouwdepot, zodat u de financiële gang van zaken op de voet kunt volgen.

Betalen via declaraties

Na ondertekening van de hypotheekakte, ontvangt u van de bank een aantal declaratieformulieren. U kunt ze gebruiken om de rekeningen voor (ver)bouwkosten te betalen uit het bouwdepot. Dien minimaal EUR 500 aan nota’s per keer in en declareer alleen rekeningen die binnen uw geaccepteerde (ver)bouw(ings)plan passen. De bank controleert de nota’s. Is alles akkoord, dan maken zij het bedrag (in termijnen) over. U mag ingevulde declaratieformulieren en nota’s in de meeste gevallen ook scannen en mailen naar de bank.

Duur van uw bouwdepot

U kunt een door de bank vastgesteld aantal maanden gebruikmaken van de rekening. Als u in die periode alle aankoopnota’s en declaratieformulieren van de (ver)bouw naar hen opstuurt, zorgen zij ervoor dat de bedragen worden betaald. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u schriftelijk een depot-verlenging aanvragen. U krijgt hierbij hulp van ons.

Nota laatste bouwtermijn betalen

Als u deze nota zo snel mogelijk naar de bank opstuurt en de opleveringsdatum en het nieuwe adres vermeldt, betaalt de bank vervolgens de aannemer. Is het bouwdepot niet hoog genoeg, dan laat de bank u dat vóór oplevering weten. Zo weet u op tijd welk bedrag u de aannemer zelf nog moet betalen. Neem contact op met ons als u bij de oplevering nog vragen heeft over het bouwdepot.

Geld over of tekort?

Is er aan het einde van de (ver)bouw een gedeelte van uw bouwdepot over en heeft u Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan lost de bank dat restbedrag af op uw lening. Als u geen NHG heeft, dan kunnen sommige banken dat bedrag (deels) op uw privérekening storten.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u tekortkomt. Als u dat ziet aankomen, laat het ons dan tijdig weten.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op: 0493-670130. We helpen u graag verder of stel uw vraag per e-mail aan ons.